Ägare

ÄGARE ANTAL AKTIER KAPITAL Procent röster
MF30 Holding AB* 7 102 280 53,4% 53,4%
Santhe Dahl Invest AB 1 214 286 9,1% 9,1%
Övriga 4 482 510 33,8% 33,8%
Totalt 13 299 076 100% 100%

*MF30 Holding kontrolleras av Richard Hertvig och Dan Isaksson.

 

sv_SESwedish