Aktiekapital

Lohilo Foods aktiekapital uppgår till 61 5 833,904 kronor, fördelat på 14 662 712 aktier

Aktiekapitalets utveckling sedan 2016:

År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kurs Aktiekapital Kvotvärde

2016

Nyemission

200 000

1 200 000

50

120 000

0,1

2019

Fondemission

0

1 200 000

504 000

0,42

2019

Split (10:1)

10 800 000

12000 000

504 000

0,042

2019

Nyemission

584 790

12 584 790

17,1

528 561,18

0,042

2020

Nyemission

714 286

13 299 076

14

558 561,192

0,042

2020

Nyemmision

1 363 636

14 662 712

22

615 833,904

0,042

sv_SESwedish