Aktiekapital

Lohilo Foods aktiekapital uppgår till 55 8561,192 kronor, fördelat på 13 299 076 aktier

Aktiekapitalets utveckling sedan 2016:

År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Kurs Aktiekapital Kvotvärde

2016

Nyemission

200 000

1 200 000

50

120 000

0,1

2019

Fondemission

0

1 200 000

 

504 000

0,42

2019

Split (10:1)

10 800 000

12000 000

 

504 000

0,042

2019

Nyemission

584 790

12 584 790

17,1

528 561,18

0

2020

Nyemission

714 286

13 299 076

14

558 561,192

0

sv_SESwedish