Aktien

Bolaget planerar att ansöka om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Handelsinformation

Aktien

ISIN: SE0014262549

Kortnamn: LOHILO 

NASDAQ First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden. De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad.

sv_SESwedish
sv_SESwedish