Finansiell kalender

Nedan hittar du de datum vi släpper våra finansiella rapporter 

25 februari 2021: Bokslutskommuniké 2020 publiceras.

20 maj 2021: Delårsrapport jan-mar 2021 publiceras.

28 maj 2021: Årsstämma Lohilo Foods AB

26 augusti 2021: Delårsrapport jan-jun 2021 publiceras.

sv_SESwedish