Ledning

Tyrone Andersson

CEO, Verkställande direktör.

Anställd i Lohilo Foods sedan 2020.

Född: 1971

Utbildning / tidigare erfarenheter

Tyrone Andersson har en ekonomutbildning från Linnéuniversitetet i Växjö med inriktning mot Supply Chain Management och japanska kvalitetsfilosofier. Han har innehaft flera olika ledande positioner inom Supply Chain och Försäljning på internationella FMCG-bolag som Kraft Foods (nuvarande Mondelez), Red Bull Sweden och Unilever.

Utöver detta har Tyrone under sin 20-åriga karriär varit engagerad & drivande i flera branschföreningar, senast som ordförande för DLF Marknadskommitté och ECR Retail Demand. Tyrone kommer närmast, som Försäljningsdirektör, från Unilever Sverige AB.

Innehav, eget och genom närstående:

22 726 aktier privat. Teckningsoptioner (serie 2018/21) motsvarande 65 000 aktier.

Richard Hertvig

Styrelseledamot och Senior advisor.

Född: 1985

Utbildning: Handelshögskolan

Övriga uppdrag: 

Styrelseledamot i MF30 Holding AB, Nordic Mochi AB, Svenska Glassfabriken AB, Sportglass AB och Järna Glass Varumärkes (JGV) AB.

Innehav, eget och genom närstående:

3 551 140 aktier indirekt via Huvudägaren då Richard äger 50 procent av aktierna i Huvudägaren samt 39 888 aktier privat.

Niclas Blomström

CFO. Anställd i Lohilo Foods sedan 2019.Har varit ekonomikonsult i Bolaget sedan 2011.

Född: 1984

Utbildning / tidigare erfarenheter:

Utbildad gymnasieekonom och drivit egna bolag inom IT, marknadsföring och ekonomi sedan 2007.

Övriga uppdrag: 

Styrelseledamot i IM Solutions AB, Nistrom AB och Seven Star AB.

Styrelsesuppleant i Nordic Mochi AB, Järna Glass Varumärkes (JGV) AB och Styrkonstruktioner AB.

Innehav, eget och genom närstående:

Teckningsoptioner (serie 2018/21) motsvarande 25 000 aktier samt teckningsoptioner (serie 2020/23) motsvarande 5 000 aktier.

Tobias Hausenkamph

Commercial Lead. Anställd i Lohilo Foods sedan 2019.

Född: 1985

Utbildning / tidigare erfarenheter:

Tobias Hausenkamph är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg och innehar även en Master in Consumption and Consumer Behaviour vid samma lärosäte. Tobias har en bakgrund som Brand Manager på Orkla och har därefter arbetat åtta år på Unilever, där han huvudsakligen var placerad i Norge som kategorichef för flertalet av Unilever´s kategorier. Tobias har även erfarenhet som Business Developer – Ice Cream and ”Ready to Drink” på Unilever för den norska marknaden. Kommer senast från en roll som Nordic Cabinet Operations Manager för Unilevers nordiska organisation.

Innehav, eget och genom närstående:

Teckningsoptioner (serie 2018/21) motsvarande 20 000 aktier samt teckningsoptioner (serie 2020/23) motsvarande 10 000 aktier.

Caroline Andersson

Supply Chain Lead. Anställd i Lohilo Foods sedan 2020.

Född: 1980 

Utbildning / tidigare erfarenheter:

Caroline Andersson har bakgrund som produktkoordinator på Staples AB och har därefter arbetat åtta år på Wilo Nordic AB inom logistik och senast haft rollen som Supply Chain Manager på samma bolag, med ansvar för inköp, lager och orderhanteringsavdelning. Caroline har även haft ansvar för nordiska projekt innefattande implementering av nytt affärssystem samt centralisering av lager. Caroline började arbeta på Lohilo Foods i februari 2020 som inköpschef med ansvar för lager/logistik/inköp.

Innehav, eget och genom närstående:

Teckningsoptioner (serie 2018/21) motsvarande 10 000 aktier samt teckningsoptioner (serie 2020/23) motsvarande 5 000 aktier.

sv_SESwedish