Hans Jacobsson

Styrelseordförande sedan 2016, först invald 2016.

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom

Hans har b.la. arbetat på General Mills och inom Buresfären. Idag bl.a. styrelseordförande i Zinzino AB, Beijing 8 Sverige AB och Superfruit Scandinavia AB samt

styrelseledamot iRootfruit Scandinavia AB, Nowa Kommunikation AB och Finwire AB.

Innehav, eget och genom närstående:

93 045 aktier privat samt 55 224 aktier via Hans helägda bolag Rönnbacken Ventures AB. Teckningsoptioner (serie 2020/23) motsvarande 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Richard Hertvig

Styrelseledamot och Senior advisor.

Född: 1985

Utbildning: Handelshögskolan

Övriga uppdrag: 

Styrelseledamot i MF30 Holding AB, Nordic Mochi AB, Svenska Glassfabriken AB, Sportglass AB och Järna Glass Varumärkes (JGV) AB.

Innehav, eget och genom närstående:

3 551 140 aktier indirekt via Huvudägaren då Richard äger 50 procent av aktierna i MF30 Holding AB samt 39 888 aktier privat.

Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Anna Frick

Styrelseledamot sedan 2018.

Född: 1968

Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: 

Anna har arbetat med marknadsföring och digital transformation och sitter idag bl a i styrelsen för Fortnox AB, Cell Impact AB, A3 Allmänna IT-och

telekomaktiebolaget,Svea Ekonomi AB, Odd Molly International AB, Leo Vegas AB.

Innehav, eget och genom närstående:

Teckningsoptioner (serie 2020/23) motsvarande 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Dan Isaksson

Styrelseledamot sedan 2007.

Född: 1957

Övriga uppdrag: 

Styrelseordförande i Nordic Mochi AB.

Styrelseledamot i IBW 100 AB.

Innehav, eget och genom närstående:

3 551 140 aktier indirekt via Huvudägaren då Dan äger 50 procent av aktierna i MF30 Holding AB samt 29 537 aktier privat.

Inte oberoende i förhållande till Bolaget, och Bolagets större aktieägare.

 Amanda McEwen

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1987

Utbildning:

Masterutbildning inom Management Science från London School of Economics.

Övriga erfarenheter:

Amanda har en bred erfarenhet inom E-Commerce och digital marknadsföring. Hon har suttit i ledningsgruppen inom framstående E-handelsbolag så som exempelvis Confident Living och Kitchen Time.

Amanda arbetar idag på Curamando, ett Managementkonsult-bolag inom digital transformation och E-handel.

Innehav, eget och genom närstående:

Teckningsoptioner (serie 2020/23) motsvarande 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Revisor

Tönnerviks Horwath Revision Syd AB.

Auktoriserade revisorn Rickard Lars Magnus Norinder är huvudansvarig revisor.

sv_SESwedish